Sivrihisar Kumacık Hamamı

Dıştan doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapı, üç eyvanlı, köşe hücreli plan tipindedir. Yapıya giriş kapısının bulunduğu güney cephede, dikdörtgen giriş kapısı ve dört dikdörtgen pencere açıklığı vardır. Düzensiz olarak yerleştirilen pencerelerden iki tanesi kapının doğu ve batısına, bir tanesi kapı açıklığının üzerine diğeri ise batıda bulunan pencere üzerine denk gelecek biçimde yerleştirilmiştir. Batı cephe önünde bulunan sokaktan bir duvarla ayrılarak tamamen kapatılmış durumdadır. Yapının doğu ve kuzey cephelerinde herhangi bir açıklık görülmemektedir. Bu cepheler bugün yapılar ile çevrelenmiş durumdadır.

Güney cephede bulunan dikdörtgen kapı açıklığından girilen yapının soyunmalık bölümü, üç ahşap sütunun taşıdığı dört yöne meyilli ahşap çatı ile örtülüdür. Bölüm dört yönde sivri kemerli dört eyvanlı bir düzenlemeye sahiptir. Bugün tamamen harap durumda olan bölümün doğu eyvanının içinde ekseninde sivri kemerli dikdörtgen bir kapı açıklığından ılıklık bölümüne geçilmektedir. Kare planlı olan ılıklık bölümünün üzeri tromp geçişli kubbe ile örtülüdür. Bölümde kapı açılıklarının bulunduğu yerler hariç duvar önlerinde sekiler mevcuttur. Ilıklığın güney duvarında bulunan sivri kemerli, dikdörtgen kapı açıklığı, üzeri tonoz örtülü tuvalet olarak kullanılan mekâna açılmaktadır. Doğu duvar ekseninde yer alan sivri kemerli dikdörtgen kapı açıklığından sıcaklık bölümüne geçilir. Üç eyvanlı bir düzenlemeye sahip olan sıcaklık bölümünün üzeri kubbe örtülüdür. Doğu, kuzey ve güney yönlerde bulunan eyvanlar sivri kemerli tonoz örtülüdür. Kuzeyde bulunan eyvanın kuzey duvar ekseninde ve batı duvarında, güney eyvanının güney ve batı duvarında birer kurnaya yer verilmiştir. Güney eyvanının batı duvarında bulunan yuvarlak kemerli kapı açıklığı, üzeri tonozlu bir bölüme açılmaktadır. Bölümün kuzey duvarında mermer bir kurna bulunmaktadır. Daha dar olan doğu eyvanının ekseninde mermer bir kurna, onun üzerinde de su deposuna açılan sivri kemerli dikdörtgen pencere açıklığı görülür. Bölümün ortasında sekizgen bir göbek taşına yer verilmiştir. Bölümün aydınlatılması kubbede açılmış olan fil gözü açıklıklardan sağlanmıştır.