Bilecik Hükümet Konağı

Konağın,1905-1907 yıllarında II. Abdülhamid döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Ancak 6 Eylül 1922 yılında,Kurtuluş Savaşı sırasında,Bilecik'ten çekilen Yunan ordusu tarafından 1956 adet evle birlikte Hükümet Konağı da yakılmıştır.Eski Hükümet Konağı'na ait Osmanlı arması halen yapıda teşhir edilmektedir. 1922-1924 yılları arasında yeniden yapılan Hükümet Konağı, 1. Ulusal Mimarlık Dönemine ait eserlerden biridir.